Thứ tư, 30/11/2022 - 21:34|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thông báo báo cáo định kỳ giữa năm (EMIS online) năm học 2015-2016
Thông báo báo cáo định kỳ giữa năm (EMIS online) năm học 2015-2016
Thông báo nhận quyết định thâm niên đợt 1/2017
Thông báo nhận quyết định thâm niên đợt 1/2017
Thông báo nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi năm học 2015-2016
hông báo nhận giấy chứng nhận học sinh giỏi năm học 2015-2016
Nhận tiền khen thưởng thành phố năm học 2015-2016
Đề nghị Hiệu trưởng các trường cử người liên hệ văn phòng (cô Như) nhận tiền khen thưởng năm học 2015-2016 trong ngày 18-19/01/2017
Thông báo gửi email danh sách thẩm định sáng kiến năm học 2016-2017
Thông báo gửi email danh sách thẩm định sáng kiến năm học 2016-2017
Thông báo nhận Quyết định thâm niên
Thông báo nhận Quyết định thâm niên
V/v nhận Quyết định Nâng lương trước hạn đợt 1, 2 năm 2016 và đợt 1 năm 2017
THÔNG BÁO: Hiện tại đã có Quyết định Nâng lương trước hạn đợt 1, 2 năm 2016 và Nâng lương trước hạn đợt 1 năm 2017. Đề nghị Hiệu trưởng các trường cử ...
Thông báo nhận tiền khen thưởng của UBND tỉnh
Thông báo nhận tiền khen thưởng của UBND tỉnh